X29

X29

Liaison synchrone (e.g. Minitel – PAVI).